Boken om Steinmeyerorglet


Etter en lang og dramatisk historie fra 1920-årene og frem til i dag, er Steinmeyerorglet endelig restaurert og gjenreist i vestskipet i Nidarosdomen.

Boken om Steinmeyerorglet er en artikkelsamling som ble utgitt i forbindelse med gjeninnvielsen av orglet i mai 2014. Samtlige av artiklene er oversatt til engelsk.

Boken beskriver orglets turbulente historie og gir innblikk i skiftende tider både her hjemme og ute i verden. Det gjelder for eksempel den dype finanskrisen med galopperende devaluering i 1920 og -30 årene. Funnet av nær en milliard tyske «Reichsmark», plassert inni instrumentet da det først ble bygget, reflekterer denne historiske fasen.

Boken kan kjøpes i Besøkssenteret ved Nidarosdomen. Under orgelfestivalen selges boken til kr. 300,- (normal pris kr. 350,-)