forelesning - karin johansson

Orgelimprovisasjon: l'art pour l'art, funktionellt musicerande och gemensam musikalsk upplevelse


Torsdag
3. november
kl. 14.00

Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården

Bill.: Gratis

karin johansson

 
logo_ntnu_u-slagord.png
 

I mer enn 1000 år har orgelet vært et sentralt musikkinstrument i den kristne kirke. Mange har betraktet orgelet som et genuint religiøst instrument, med særskilte forutsetninger for fortolkning og formidling i den liturgiske situasjon. I noen grad har orgelet også funnet sin plass i det sekulære musikklivet, og instrumetnets århundrelange rolle som foretrukket liturgisk instrument er i ferd med å endre seg.

Kirkemusikkseksjonen ved Institutt for musikk NTNU har invitert Karin Johanson og Øivind Varkøy til å reflektere om kirkemusikk og orgelimprovisasjon i historisk perspektiv og med blikk til vår egen tid.

Karin Johansson er professor i kunstnerisk forskning ved Musikkhögskolan i Malmö, og arbeider blant annet med musikkopplæring og kreativitet i sosiokulturelt perspektiv. Hennes doktoravhandling fra 2008 har tittelen: Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice.