Søndag i Vår Frue - Knut Størdal


Søndag
6. november
kl. 14.00

Sted: Vår Frue kirke

Bill.: Gratis, kollekt ved utgangen

Vår frue kirke

 

Velkommen til "søndag i Vår Frue", et fast musikalsk innslag i byens musikalske rytme.

Denne søndagen er det Knut Størdal, kulturarbeider i Kirkens bymisjon som spiller. Størdal, som nettopp har kommet hjem fra et studieopphold i Paris hvor han har fordypet seg i orgelimprovisasjon, presenterer tolkninger og improvisasjoner over allehelgensmelodier.