Forelesning - øivind varkøy

Musikken i kirkens liturgiske liv: mål eller middel?


Torsdag
3. november
kl. 10.00

Sted: Øysteinsalen i Erkebispegården

Bill.: Gratis

øivind varkøy

 
 

I mer enn 1000 år har orgelet vært et sentralt musikkinstrument i den kristne kirke. Mange har betraktet orgelet som et genuint religiøst instrument, med særskilte forutsetninger for fortolkning og formidling i den liturgiske situasjon. I noen grad har orgelet også funnet sin plass i det sekulære musikklivet, og instrumetnets århundrelange rolle som foretrukket liturgisk instrument er i ferd med å endre seg.

Kirkemusikkseksjonen ved Institutt for musikk NTNU har invitert Karin Johanson og Øivind Varkøy til å reflektere om kirkemusikk og orgelimprovisasjon i historisk perspektiv og med blikk til vår egen tid.

Øyvind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og forskningsleder ved Norges musikkhøyskole. Varkøy har publisert mye om instrumentelle tendenser i utdannings- og kulturpolitikken de siste årene. i 2012 utgav han boka "Om nytte og unytte", der nytte-tenkningen på ulike områder i samfunnet diskuteres og utfordres.