Lux - en hyllest til lyset i de fem største verdensreligioner


Mandag 31. oktober kl.20.00
 

Sted: Nidarosdomen

i samarbeid med Transform

Bill: 300,- | 230,- (selges via Hoopla)

 

 

I en verden der motsetninger mellom kulturer ser ut til å vokse, blir det stadig viktigere med kulturell utveksling og møtesteder på tvers av kulturer og religioner. Møter hvor man kan få et innblikk i hverandres tanker, ideer og kunstneriske uttrykk. Religion og tro er noe som stort sett oppfattes som veldig privat i Norge; som en ikke nødvendigvis snakker åpent om, men som i andre land er en del av ens identitet. Noe som definerer en som menneske.

"LUX" er et konsertprosjekt der koret Schola Sanctae Sunnivae, under dirigent Anne Kleivseth, utgjør basis av konserten sammen med musiker/organist Henning Sommerro. "LUX" er tenkt som en tverrkulturell og økumenisk konsert der sang og musikkuttrykk fra ulike religioner utfolder seg omkring temaet lys, og vi har inviterer fremragende kunstnere med tilknytning til de 5 største religionene for å presentere musikk knyttet til feiringen av lyset. Konserten gjennomføres i den perioden da lyset står sentralt i tre av verdensreligionene; hinduismens Diwali (30.okt.), de kristnes Allehelgensdag (6.nov) og den jødiske Hanukka (25.des).