Jensenorgelet i Ilen kirke


Claus Jensen-orgelet i Ilen kirke er et svært interessant og vakkert instrument, og et håndverksmessig praktstykke av en av våre fremste fagmenn. Det er også et svært godt instrument ut fra dets klangideal. Dette orgelet regnes som blant de fremste orgler i Norden, og er kjent over hele verden.

Claus Jensen (ca. 1817-1892) var født i Schleswig-Holstein og er av dansk opphav. Han kom til Norge i ca. 1837 som en fullt utlært orgelbygger, og bygd sitt første instrument for Korskirke i Bergen. Dette orgelet ble etter all sannsynlighet godt akseptert da Jensen senere fikk flere viktige oppdrag i Christiania, Trondheim, Drammen og Tromsø. I tillegg til instrumentene i byene nevnte ovenfor Jensen bygde for det meste mindre orgler for landsbygdekirker. Hans instrument i Ilen kirke er det siste han bygd med to manualer og er det eneste større instrument som er bevart i opprinnelig tilstand. Mindre restaureringer har blitt gjort, blant annet er belgene blitt flyttet to ganger, først i 1964, og igjen under restaureringen i 1977-1979 da vindladene ble reparert etter opptørking og en del mindre mekaniske feil er ble utbedret. En enkel kilebelg er nå montert under gulvet på galleriet bak orgelet. Luftforsyningen er ikke særlig stabil og restaurering av de originale belgene er planlagt samt en totalrestorasjon innen de kommende fem årene.

Claus Jensen er en orgelbygger forankret i den klassisk tradisjon. Han benyttet tradisjonelle håndverksmetoder og første-kvalitets materiell. Han var blant de første til å bruke gjennomslående tunger ved sine lettere tungestemmer, noe som er benyttet i clarinet 8  ved Ilen kirkes orgel. Jensen strebet etter en god balanse mellom verkene, noe som er spesielt merkbare ved pedalorgelet.

Orgelet i Ilen kirke ble bygd tidlig i 1889 og sto ferdig forsommeren dette året. Orgelet er et tidlig romantisk, mekanisk sløyfeladeorgel uten svell. Alle verk er plassert i ett orgelhus. Principal 8 fra hovedverket er plassert i fasaden.