Sauerorgelet i Vår Frue kirke


I 1921/22 ble det installert et nytt, stort orgel i Vår Frue kirke. Orgelet ble levert av det tyske orgelbyggfirmaet W. Sauer, som på den tiden var et av de mest velrenommerte orgelbyggfirmaene i Europa, og det fikk 47 stemmer + 3 transmisjoner fordelt på 3 manualer og pedal. Trakturen (forbindelsen mellom spillepult og pipeverk) var av pneumatisk konstruksjon. Orgelet ble plassert bak den gamle fasaden, som var det eneste som ble bevart av Buschorgelet fra 1770. Spillepulten ble plassert like foran fasaden, vendt mot kirken. Det nye orgelet ble profilert i tidens smak, med en varm og fyldig grunntoneklang i den romantiske ånd.

Sauerorglenes særskilte identitet innenfor den romantiske orgelstilen ligger i deres symfoniske og orkestrale karakter, kombinert med solistiske fløyte- og strykeklanger. Et viktig særpreg er dessuten den franske tendens som kan avleses i orglenes disposisjoner og merkes i klangpreget. Det kan neppe sies å være overraskende, tatt i betraktning at firmaets grunnlegger Wilhelm Sauer gikk i lære hos den franske orgelbyggmesteren Cavaillé-Coll.  Konkret handler det bl.a. om bruk av overblåsende stemmer og strykestemmer, og dessuten peker både antall, klang og styrke i de såkalte tungestemmene mot fransk orgelkultur i samtiden.

Disposisjonen i Frue-orgelet har også trekk som antyder påvirkning fra fransk romantisk/symfonisk orgelstil. De franske trekk kommer til syne bl.a. ved det relativt store antallet tungestemmer, og spesielt er orgelets Manual III iøynefallende i så måte: Trompet, Obo og Vox humana er en svært typisk og særegen kombinasjon i et fransk svellverk.

I 1971 ble orgelet delvis ombygget ved at den pneumatiske trakturen ble skiftet ut med elektrisk. En del av 1922-stemmene ble dessuten byttet ut for å gi orgelet et lysere klangpreg, og orgelet fikk ny spillepult som ble plassert framme ved gallerikanten.

I 2006/2007 ble Sauerorgelet i Vår Frue kirke restaurert. Orgelbyggeren som ble engasjert til å utføre arbeidet var Christian Scheffler, Sieversdorf/Frankfurt an Oder. Scheffler begynte sin virksomhet hos Sauer, som fremdeles eksisterer under samme navn, og arbeidet der til han startet sitt eget orgelbyggeri i 1995. Scheffler har i den senere tid senere markert seg som en av de aller fremste ekspertene på orgeltypen, og han har blitt betrodd restaurering av mange store, romantiske orgler fra både Sauer og andre orgelbyggerier.

Tilbakeføring til Sauer-orgelets opprinnelige disposisjon og klanglige estetikk har vært den vesentlige føring for restaureringsarbeidet. Orgelet har fått tilbake den pneumatiske spillearten, ny spillepult i Sauers stil, og 3 nye stemmer er lagt til. Spillehjelpemidlene er i henhold til Sauers praksis på den tiden orgelet ble bygget, og som en additiv mulighet er det bygget til et datastyrt kombinasjonsanlegg med ca. 12 000 kombinasjonsmuligheter.