Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen


Steinmeyerorgelet var Nord-Europas største orgel da det sto ferdig til Olavsjubileet i 1930. I 60-årene ble orgelet flyttet, og i den forbindelse ble det ombygget og forminsket. Mange år med dårlig vedlikehold førte til at orgelet etter hvert ble i svært dårlig stand.

Steinmeyerorgelets brokete historie spenner fra Olavsjubileet i 1930 til grunnlovsjubileet i 2014. Orgelet har fått mye offentlig oppmerksomhet, og både plassering og restaurering har vært heftig debattert i flere tiår. I 2007 ble det til slutt vedtatt at orgelet skulle bevares, restaureres og tilbakeføres til sin originale tilstand fra 1930.

Restaureringen av orgelet har ført til de største interiørmessige endringene i nasjonalhelligdommen i vår tid. Restaureringen og gjenreisningen av orgelet er derfor et kompromiss mellom restaureringsfaglige og orgelfaglige interesser og antikvariske og arkitektoniske hensyn i kirkerommet.

Høsten 2012 startet det sveitsiske firmaet Orgelbau Kuhn AG restaureringen av orgelet, og nå er det 40 tonn tunge orgelet på plass bak en ny og imponerende fasade i vestskipet i Nidarosdomen. Etter å ha hatt en omskiftende tilværelse kan man håpe at det restaurerte og rekonstruerte orgelet, med ny fasade, endelig har funnet sin rettmessige plass i nasjonalhelligdommen.